Regulamentul Tombolei (Loteriei Publicitare)

«8 rucsacuri in 8 zile»

 

Cap. 1: Organizatorul si Perioada derularii Loteriei Publicitare

Organizatorul loteriei publicitare este SC SPORT COUTURE S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Tipografilor nr. 29, Parter, Camera 8, inregistrata la registrul comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9263/2004, avand Cod Unic de Inregistrare 16494954, legal reprezentata prin Dna Administrator Grosu Sereda Cristina, denumita in continuare “Organizatorul

Tombola (Loteria publicitara) se desfasoara zilnic in perioada 29 Aprilie 2020 – 6 Mai 2020, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tombola (Loteria publicitara) este organizata si se va desfasura pe site-ul Organizatorului www.kidzsport.ro.

Cap. 2: Conditii de participare

La prezenta Tombola (Loterie Publicitara) poate sa participe orice persoana fizica care a implinit 18 ani, rezidenta in Romania, care a plasat pe site-ul www.kidzsport.ro o comanda valida in perioada 29 Aprilie 2020 – 6 Mai 2020, s-a inscris la newsletter-ul generat de site si intruneste toate conditiile de validare mentionate in prezentul Regulament.

 

Exceptie fac angajatii Organizatorului, partenerii/colaboratorii organizatorului si angajatii acestora, precum si membrii familiilor acestora pana la gradul al IV-lea inclusiv, acestia nu au dreptul de a participa la prezenta loterie publicitara.

 

Cap. 3: Modul de desfasurare

Pentru a participa la prezenta Tombola (Loterie Publicitara), participanții trebuie să fi implinit varsta de 18 ani, sa fie rezidenti in Romania, sa plaseze pe site-ul www.kidzsport.ro o comanda valida pe care trebuie sa o finalizeze in perioada 229 Aprilie 2020 – 6 Mai 2020, precum si sa se fi inscris la newsletter-ul generat de site.

 

Inscrierea la prezenta Tombola (Loterie Publicitara) se va realiza automat la plasarea unei comenzii valide pe site-ul www.kidzsport.ro in perioada 29 Aprilie 2020 – 6 Mai 2020.

Zilnic in perioada 29 Aprilie 2020 – 6 Mai 2020 prin intermediul aplicatiei random.org se va extrage cate un castigator care urmeaza a fi  anuntat in ziua urmatoare in mediile de socializare, e-mail, telefon. Pentru evitarea oricaror dubii la tombola zilnica ce se va desfasura in fiecare zi in perioada 23.04.2020 – 30.04.2020, vor participa clientii care au plasat si finalizat in ziua respectiva o comanda pe site-ul www.kidzsport.ro si care intrunesc toate conditiile de validare mentionate in prezentul Regulament.

Astfel, zilnic in perioada 29 Aprilie 2020 – 6 Mai 2020, in intervalul de 24 de ore al fiecarei zile din aceasta perioada, prin aplicatia random.org va fi extrasa o persoana care daca va intruni toate conditiile de validare va fi desemnat castigatorul din ziua respectiva, desemnarea si anuntarea castigatorului urmand a fi facuta in ziua urmatoare zilei in care s-a efectuat extragerea acestuia.

Conditiile de validare pe care trebuie sa le indeplineasca persoana extrasa prin intermediul aplicatiei random.org pentru a fi desemnata castigatorul zilei pentru care s-a facut extragerea sunt urmatoarele:

 • A implinit 18 ani si are capacitate deplina de exercitiu
 • Este rezident/a in Romania
 • S-a inscris la newsletter-ul site-ului kidzsport.ro
 • A plasat si finalizat o comanda valida pe site-ul kidzsport.ro in perioada 29 Aprilie 2020 – 6 Mai 2020
 • A furnizat numele, prenumele, o adresa valida de e-mail si un numar valid de telefon in campurile destinate acestor informatii la plasarea comenzii pe site-ul kidzsport.ro
 • Adresa de e-mail completata la plasarea comenzii coincide cu adresa de e-mail cu care s-a realizat inscrierea la newsletter-ul site-ului kidzsport.ro
 • Nu este angajat al Organizatorului sau al Partenerilor/Colaboratorilor Organizatorului, precum si nici membru al familiilor acestora pana la gradul al IV-lea inclusive
 • sa nu fie declarat descalificat, ca urmare a nerespectarii prezentului regulament
 • participantii castigatori trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor personale in conformitate cu prevederile prezentului regulament
 • comunicarea cu participantii castigatori trebuie sa fie posibila in termenele mentionate in prezentul regulament
 • participantii castigatori trebuie sa comunice organizatorului adresa la care doresc sa fie livrat premiul. Daca aceasta adresa nu este furnizata, se va utiliza adresa de livrare folosita la comanda prin care a avut loc inscrierea la Tombola (Loteria Publicitara).

Organizatorul isi rezerva dreptul de a bloca/interzice participarea la Tombola (Loteria Publicitara) oricarui participant, in orice moment al Tombolei (Loteriei Publicitare), daca constata ca acesta nu indeplineste sau incalca oricare dintre conditiile Tombolei (Loteriei Publicitare) sau in cazul in care se constata ca, din orice motiv sau cauza, participarea acestuia la Tombola (Loteria Publicitara) este ilegala si/sau abuziva. Se mentioneaza faptul ca excluderea de la participare pentru oricare dintre motivele de mai sus se face fara respectarea altor formalitati sau termene.

 

Participarea la Tombola (Loteria Publicitara) si/sau acceptarea premiului implica acceptarea neconditionata a acestor termeni si conditii de catre toti participantii si renuntarea acestora la orice reclamatie ulterioara impotriva Organizatorului.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment prezentele conditii de participare la Tombola (Loteria Publicitara), dupa cum va considera de cuviinta, modificarile intrand in vigoare din momentul afisarii acestora. Participantii au obligatia de a verifica periodic conditiile de participare. Este interzisa participarea aceleiasi persoane la concurs de mai multe ori, cu aceleasi date sau cu date diferite, cu conturi in spatele carora nu se afla identitați reale.

 

 

Cap. 4: Premiul loteriei publicitare

Premiile oferite de catre Organizator castigatorilor extrasi zilnic in perioada 23.04.2020 – 30.04.2020 constau in 8 rucsacuri

 

 

 

in valoare totala de 792 lei TVA inclus, castigatorul din fiecare zi a perioadei 29 Aprilie 2020 – 6 Mai 2020, va primi un rucsac.

Premiul mai sus mentionat (un rucsac) va fi acordat unui numar de 8 Participanti desemnati ca fiind castigatorii zilnici ai perioadei in care are loc Tombola (Loteria Publicitara), respectiv: 29 Aprilie 2020 – 6 Mai 2020 (un rucsac/zi).

Contravaloarea fiecarui premiu acordat este de 99 Lei, iar valoarea totala a premiilor acestei Tombole (Loterii Publicitare) este de 792 Lei. TVA inclus.

Premiul/Premiile acordat(e) nu poate/pot fi inlocuit(e) cu alte bunuri si/sau servicii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia/acestora in bani.

In cazul refuzului castigatorului de a beneficia de premiu, organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

Cap. 5: Desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor

Desemnarea Castigatorilor prezentei Tombole (loterii publicitare) va fi efectuata zilnic, in ziua imediat urmatoare zilei pentru care se acorda premiul, extragerea castigatorului fiind efectuata prin intermediul aplicatiei random.org. (Exemplu: pentru ziua de 29.04.2020 extragerea castigatorului din aceasta zi se va efectua in data de 30.04.2020 prin intermediul aplicatiei random.org, pentru urmatoarele zilei aferente perioadei Tombolei (Loteriei Publicitare) urmandu-se aceeasi procedura).

Ulterior extragerii prin intermediul aplicatiei random.org Comisia de Validare va proceda la verificarea si validarea castigatorului, aceasta operatiune efectuandu-se in ziua extragerii, urmand ca tot in aceeasi zi sa fie anuntat castigatorul daca acesta a fost validat de catre Comisia de Validare.

Astfel, zilnic in perioada 30 Aprilie 2020 – 7 Mai 2020, Comisia de Validare formata din trei reprezentanti ai Organizatorului, va verifica daca castigatorul extras zilnic in perioada 29 Aprilie 2020 – 6 Mai 2020, prin intermediul aplicatie random.org, indeplineste conditiile de validare mentionate in prezentul Regulament. Comisia este formata din:

 • Emilia Corban
 • Loredana Lupu
 • Sereda Grosu

 

La data desemnarii fiecaruia dintre cei 8 castigatori Comisia de Validare va incheia si semna un proces verbal in care vor fi inserate toate aspectele legate de validarea conditiilor pe care castigatorul trebuie sa le indeplineasca, precum si numele si prenumele castigatorului, adresa la care urmeaza a fi livrat premiul, telefonul si adresa de e-mail pentru contactarea castigatorului.

 

Anuntarea castigatorilor va fi facuta de Organizator zilnic in perioada 29 Aprilie 2020 – 10 Mai 2020 pe e-mail, telefonic si pe site-ul www.kidzsport.ro, si paginile de facebook si instagram ale Organizatorului.

In cazul in care conditiile de participare si validare nu sunt indeplinite de catre castigator, acesta va fi descalificat, Organizatorul avand dreptul sa nu mai acorde premiul pentru ziua respectiva.

Castigatorii vor fi anuntati telefonic si pe e-mail in ziua desemnarii si validarii acestora, de catre reprezentantii organizatorului despre premiul castigat si modalitatea prin care acesta poate beneficia de acesta, respectiv prin livrarea premiului prin curier la adresa comunicata de castigator si confirmarea de catre acesta a receptionarii coletului care contine premiul.

In timpul convorbirii telefonice, participantii castigatori vor fi rugati sa furnizeze reprezentantului organizatorului numele si prenumele.

Pentru a intra in posesia premiului castigatorii trebuie sa confirme datele de contact, sa comunice Organizatorului adresa la care urmeaza sa fie livrat premiul, precum si sa semneze curierului documentul care atesta receptionarea de catre castigator a coletului care contine premiul.

In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati telefonic si/sau pe e-mail in data validarii si desemnarii acestora ca si castigatori si nici in urmatoarele 3 zile, premiul nu va mai putea fi revendicat de catre castigator/castigatori, el ramanand in posesia organizatorului care isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

In cazul in care un participant, desemnat castigator este in imposibilitatea de a primi premiul, este descalificat, renunta sau refuza sa primeasca premiul, precum si in cazul in care nu sunt indeplinite oricare dintre conditiile de acordare a premiului, prevazute in prezentul regulament, organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv. Castigatorul are la cunostinta faptul ca niciun element constitutiv al premiului nu poate fi modificat. Nu se acorda, in niciun caz, contravaloarea premiului in bani sau bunuri sau servicii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului potrivit legislatiei in vigoare, sau de a intrerupe oricand desfasurarea concursului, fara drept de compensare si fara obligatie de preaviz.

Acceptarea premiului de catre castigatori se va face prin confirmarea livrarii prin curier a premiului mai sus mentionat.

Cap. 6: Conditiile de acordare a premiilor

Extragerea castigatorilor se va face zilnic in perioada 30 Aprilie 2020 – 7 Mai 2020, pentru ziua anteriora, prin intermediul aplicatiei random.org, iar validarea acestora se va efectua in ziua extragerii prin verificarea de catre Comisia de Validare a conditiilor de validare pentru fiecare castigator

 • a implinit 18 ani si are capacitate deplina de exercitiu
 • Este resident/a in Romania
 • S-a inscris la newsletter-ul site-ului kidzsport.ro
 • A plasat si finalizat o comanda valida pe site-ul kidzsport.ro in perioada 29 Aprilie 2020 – 6 Mai 2020
 • A furnizat numele, prenumele, o adresa valida de e-mail si un numar valid de telefon in campurile destinate acestor informatii la plasarea comenzii pe site-ul kidzsport.ro
 • Adresa de e-mail completata la plasarea comenzii coincide cu adresa de e-mail cu care s-a realizat inscrierea la newsletter-ul site-ului kidzsport.ro
 • Nu este angajat al Organizatorului sau al Partenerilor/Colaboratorilor Organizatorului, precum si nici membru al familiilor acestora pana la gradul al IV-lea inclusive
 • sa nu fie declarat descalificat, ca urmare a nerespectarii prezentului regulament
 • participantii castigatori trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor personale in conformitate cu prevederile prezentului regulament
 • comunicarea cu participantii castigatori trebuie sa fie posibila in termenele mentionate in prezentul regulament
 • participantii castigatori trebuie sa comunice organizatorului adresa la care doresc sa fie livrat premiul. Daca aceasta adresa nu este furnizata, se va utiliza adresa de livrare folosita la comanda prin care a avut loc inscrierea la Tombola (Loteria Publicitara).
 • participantii castigatori trebuie sa faca dovada identitatii lor la data receptionarii premiului, precum si sa semneze curierului documentul care atesta receptionarea de catre castigator a coletului care contine premiul.

Cap. 7: Taxe si impozite

Organizatorul se oblige, daca este cazul, sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru Premiul acordat Participantului castigator al loteriei publicitare, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu Premiul acordat in urma loteriei publicitare, revine in exclusivitate Participantului castigator.
Prin simpla participare la Tombola (loteria publicitara), castigatorul declara ca are cunostinat de mecanismul de impozitare aplicat de legislatia in vigoare.

Cap. 8: Responsabilitatea

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice determina imposibilitatea participarii unor persoane la tombola (loteria publicitara) sau a bunei desfasurari a activitatilor descrise in prezentul regulament.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul a datelor sale de identificare a numarului de telefon sau a adresei sale de e-mail, cu sau fara stiinta participantului.

Organizatorul isi asuma raspunderea pentru modul de desfasurare a Loteriei Publicitare, precum si pentru acordarea premiului si a modalitatii de atribuire a acestuia.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietatea asupra premiului.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui participant, decizia comisiei este definitiva.

Cap. 9: Confidentialitatea datelor

Definiții

Date cu Caracter Personal “înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Încălcarea Securităţii Datelor cu Caracter Personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a Datelor cu Caracter Personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

„Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau „GDPR” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) şi aplicabil de la 25 mai 2018. (link util: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO).

Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fără limitare ”Prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii Europene sau în dreptul intern. 

Prevederi Generale

Temeiurile si scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

* indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului in contextul derularii prezentei loterii publicitare

* indeplinirea intereselor legitime ale Organizatorului

 

Categoriile de date cu caracter personal

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Organizatorul prelucreaza datele furnizate in mod direct de catre dvs, in calitate de persoana vizata, in vederea derularii prezentei loterii publicitare, respectiv: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon

 

Categoriile de destinatari

In contextul indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Organizatorul poate dezvalui pe paginile sale de facebook numele si prenumele castigatorilor prezentei Tombole (Lotarii Publicitare), precum si premiul castigat de acestea.

 

Durata prelucrarii. Destinatia ulterioara a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Organizator pe durata desfasurarii prezentei loterii publicitare, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor sale legale. Dupa indeplinirea duratelor de arhivare, Organizatorul poate anonimiza datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru a efectua in continuare diverse prelucrari statistice.

 

Transferul datelor cu caracter personal in strainatate

Organizatorul declara ca in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate nu va transfera datele cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE/ SEE, si nici in afara UE/SEE.

 

Drepturile dumneavoastra in contextul activitatilor de prelucrare

Dumneavoastra beneficiati, in conditiile prevazute de legislatia in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal, de urmatoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege; dreptul la restrictionarea prelucrarii (incepand din 25 mai 2018); dreptul la portabilitatea datelor (incepand din 25 mai 2018); dreptul la opozitie; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;  si dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

 

Persoana vizata, respectiv persoana ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate in baza prezentului contract are urmatoarele drepturi:

 

Dreptul de acces al persoanei vizate inseamna ca ai dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

 

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

 

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna ca ai dreptul de a solicita sa iti stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iti retragi consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

 

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care compania noastra nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

 

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 

Dreptul la opozitie și procesul decizional individual automatizat vizeaza dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrarii in orice moment. De asemenea ai dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Organizatorul sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

 

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere În cazul în care consideraţi că drepturile Dvs. privind datele personale au fost încălcate, puteţi, de asemenea, să contactaţi şi să depuneţi o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (adresa: Bucuresti, Sector 1, Bd. G-ral Gheorghe Magheru Nr. 28-30, Cod Postal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, Telefon centrala: +40 318.059.211, +40 318.059.212.

 

Mai multe informatii despre drepturile dumneavoastra, modalitati de aplicare, exceptii etc, puteti obtine consultand prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) şi aplicabil de la 25 mai 2018 (link util: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO).

 

In plus pentru mai multe detalii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Organizator, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa ne adresati o cerere la urmatoarea adresa: Bucuresti, Sector 3, Strada Lipscani Nr. 76.

 

Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta tomnbola (loterie publicitara) implica acordul castigatorilor ca numele si premiile castigate sa poata fi publicate de catre organizator.

Prin participarea la prezenta loterie publicitara participantul îşi exprimă în mod ferm, expres şi neechivoc, acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel transmise, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) şi aplicabil de la 25 mai 2018.

 

Prin participarea la prezenta loterie publicitara participantul declara ca este de acord ca organizatorul sa colecteze si sa prelucreze datele sale personale.

Cap. 10: Litigii

Orice reclamatie legata de desfasurarea loteriei publicitare va fi adresata in scris organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

Cap. 11: Regulamentul loteriei publicitare

Regulamentul loteriei publicitare va fi disponibil, oricarui solicitant, in mod gratuit, atat pe site-ul www.kidzsport.ro, cat si pe pagina de facebook si Instagram a Organizatorului: Kidz Sport

Participarea la aceasta tombola (loterie publicitara) implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului regulament.

Cap. 12: Dispozitii finale

Participantul la concurs accepta sa se conformeze acestui regulament.

Acordarea premiului reprezinta singura obligatie a organizatorului. Validarea si acordarea premiului se va face conform prezentului regulament si modul in care concursul se organizeaza si se desfasoara este stabilit in exclusivitate de organizator. O data cu primirea premiului, participantul castigator declara in mod liber, expres si neechivoc ca nu are niciun fel de pretentii, de nicio natura si nu va avea nici in viitor, fata de Organizator.

Organizatorul se obliga sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate. Lista castigatorilor va fi postata de Organizator atat pe site-ul www.kidzsport.ro, cat si pe paginile sale de socializare (facebook https://www.facebook.com/kidzsportRO + Instagram https://www.instagram.com/kidz.sport/ ), zilnic in ziua imediat urmatoare zilei in care s-a realizat extragerea castigatorilor, respectiv in perioada 24.04.2020 – 01.05.2020.

Prezentul Regulament al Tombolei (loteriei publicitare) este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, acesta fiind afisat atat pe site-ul www.kidzsport.ro, cat si pe urmatoarele pagini de socializare ale Organizatorului facebook https://www.facebook.com/kidzsportRO + Instagram https://www.instagram.com/kidz.sport/ .De asemenea prezentul Regulament poate fi solicitat zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 – 16.00, la urmatorul numar de telefon 0785263374 sau la urmatoarea adresa de e-mail: customer@kidzsport.ro

In cazul in care in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

In cazul in care organizarea loteriei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea tombolei (loteriei publicitare).

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

Pentru mai multe informatii participantii se pot adresa Organizatorului de Luni pana Vineri in intervalul orar: 09.00 – 17.00 la urmatoarea adresa de e-mail: customer@kidzsport.ro si/sau la urmatorul numar de telefon : 0785263374

Prezentul Regulament a fost autentificat de un notar public.

 

 

SC SPORT COUTURE S.R.L.

Prin Grosu Sereda – Cristina, Administrator